Magellan


Magellan är en heltäckande plattform för bolåneverksamhet, med fokus på två saker: kärnfunktionen Core hanterar och automatiserar kreditens livscykel medan Plattformen utökar möjligheterna med en fantastisk samling av det bästa inom AI och maskininlärning.

Minska förluster

Toppmodern AI för pre-collection skär ner på kostnaderna och minskar antalet inkasso-krav med 25%.

Upptäck datans potential

Se affärstrender och mönster enkelt genom automatisk data-visualisering och guidad analys.

Dra ner på kostnader

Minsta omedelbart antalet bedrägerier med över 60% med hjälp av det senaste inom AI-teknologi.

Magellans Mina Sidor har full funktionalitet på mobiler och utseendet kan anpassas efter er profil.

Verkligheten stämmer inte överens med teorin när det gäller konsumentkrediter.

Core


Kunder betalar för tidigt, för sent, för lite eller för mycket. Deras ekonomi förändras kontinuerligt, precis som referensräntor och scoring-algoritmer. Undantag är norm.

Det är precis detta Magellan är byggt för - att vara stadig men samtidigt flexibel. Det är möjligt tack vare ett väldigt snävt fokus; Magellan hanterar bara en sak - konsumentkrediter - men gör det utmärkt.

Det hjälper också att de som byggt systemet har jobbat med krediter, med nästan ett århundrade av sammanlagd erfarenhet.

Plattformen


Med Magellans Core som hanterar kreditvardagens utmaningar har du möjligheten att fokusera på annat.

Vi utökar Core med ett imponerande utbud av det bästa inom AI och maskininlärning och erbjuder toppmoderna verktyg för data-visualisering och guidad analys för att hjälpa dig se mönster i kunders beteende och affärstrender som dyker upp.

Testa och utvärdera de lösningar som passar just dig och din organisation.

Magellan är byggt från grunden för säkerhet, integritet, ansvars­skyldighet och regelverk som GDPR.

Compliant by design


Främsta anledningen till att Magellan är så bra på säkerhet är systemarkitekturen som är utformad för förändring. Det kallas mikroservice-arkitektur och ger systemet möjligheten att snabbt anpassas till förändringar.

Vi ser behovet av en ny generation finansiella system, med fokus på IT-säkerhet, ansvarsskyldighet och integritet.

System interface


Bilder av systemet för en översikt av funktioner och typen av information som visas.

Credit Management Monitor

Här kan du följa antalet inkomna kreditansökningar, se beviljningsgrad per provider och se avslagsorsaker. CMM ger en översikt över:

  • Beviljningsgrad, inklusive uppdelning auto/manuell
  • Avslagsorsaker, sorterat på automatisk/manuell kontroll
  • Antal inkomna ansökningar och beviljningsgrad per provider
  • Filtrering för spann (dag, vecka, månad) samt per provider

Amorteringsplan

Amorteringsplaner är lättåtkomliga och uppdateras konstant för att spegla eventuella förändringar i kreditens livscykel, som förlängd återbetalningstid, uppdaterad ränta och betalfria månader.

Testning som det borde vara


Vi vet hur svårt det kan vara att testa ett komplicerat system och har gjort det vi kan för att underlätta. Framför allt har vi byggt stöd­funktioner för testning; en tids­maskin, system­tester och auto­ifyllnad.

Utöver det finns uttömmande teknisk dokumentation och en välskriven användar­manual. Därtill levererar vi en förändrings­dokumentation och ett test­protokoll för varje system­förändring. Slutligen har vi arbetat på ett enkelt release­förfarande så att du som systemkund kan sätta upp så många test- och avropsmiljöer som du önskar, lokalt eller i Azure, och själv styra över dessa.

Så vitt vi vet är vår tidsmaskin den enda av sitt slag i världen.

Tidsmaskin

Simulera att du går framåt och bakåt i tiden för att se ränte­ändringar, avisering och andra tidsbundna händelser.

Automatiska tester

För att minimera risken för fel i samband med system­förändringar har Magellan automatiserade tester av centrala funktioner.

Autoifyllnad

Systemet har stöd för att fylla i tidigare värden på ansökan samt genvägar för att hitta slumpvis utvalda krediter med specifika egenskaper.