Magellan


Näktergal Magellan är en heltäckande plattform för bolåneverksamhet. Digitalisering, automatisering och ett modernt gränssnitt skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.

Kortfattat hanterar Magellan allt från onboarding med bland annat ansökan, PEP-kontroller, kreditbedömning och skuldebrev till reskontra med exempelvis mina sidor, avisering, betalningar, portföljrapportering och analysarbete via ett inbyggt data warehouse.
Boka demo

Sänk kostnader

Magellans effektivitet leder till lägre kostnader och därmed lägre ränta till låntagaren.

Automatisera

En stabil och högautomatiserad reskontra möjliggör hantering av stora lånevolymer.

Väx

Användarvänlig och heldigitaliserad onboarding av låntagaren ger hög konverteringsgrad.

Digitalisering


Magellans enkla och rena gränssnitt fungerar lika bra på mobil som på desktop. Utseendet och processen skräddarsys efter era önskemål.

I grundutförandet är ansökan heldigitaliserad, vilket leder till en snabbare och smidigare kundupplevelse. Kunden ansöker och hanterar sitt lån i mobilen - inte via bankkontor, papper och kuvert.

Digitalisering möjliggör också automatisering. Vi har idag en installation av systemet med 71% helautomatiserad onboarding, det vill säga ansökningar där kunden blir kreditbedömd, autentiserad, PEP- och sanktionskontrollerad samt bedrägeriscreenad utan att någon handläggare är inblandad.

"Enda systemet jag sett som fullt ut stödjer alla krav i GDPR och övriga regelverk.”
- Ronnie Bodinger, ex CIO Avanza Bank

Compliant by design


Magellan är byggt från grunden för säkerhet, personlig integritet och spårbarhetet.

Viktigt i detta är ändrings- och vyloggning samt krypterade personuppgifter. Ännu viktigare är att systemet är "compliant by design", det vill säga att alla processer är byggda med personlig integritet i åtanke. Allra viktigast är kanske att systemet är byggt med en mikroservice-arkitektur som gör att vi snabbt kan anpassa det till förändrade krav.

Samarbete slår konkurrens


För att kunna erbjuda det bästa inom fintech har vi byggt vår plattform för samarbete. Detta gör att vi kan erbjuda alltifrån digitaliserad skuldebrevshantering till AI för att upptäcka bedrägerier och maskininlärning för kreditbedömning.

Vi lägger löpande till nya integrationer. Vilka tredjepartsleverantörer eller fintechs skulle du vilja samarbeta med?

Gränssnitt


Här visar vi ett urval skärmbilder från Magellan för att ge en känsla av systemet.

Credit Management Monitor

Här kan du följa antalet inkomna ansökningar, beviljningsgrad och avslagsorsaker i realtid. I takt med ökad automatisering blir det allt viktigare med en överblick och förståelse för hur krediter flödar i systemet. CMM kan också användas för att upptäcka flaskhalsar och bristande lönsamhet.

Amorteringsplan

Amorteringsplaner i systemet är endast materialiserade bakåt. Framåt i tiden är de prognoser och uppdateras i realtid vid förändringar som förlängd återbetalningstid, ränteändringar och betalfria månader.

Testning som det borde vara


Robusta, stabila och tåliga system skapas genom rigorös testning. Vi har ansträngt oss extra när det gäller teststöd med sådant som mockdata, en anonymiserad testmiljö och en tidsmaskin! Att testa ny funktionalitet med ert eget data är bästa vägen att hitta oönskade sidoeffekter och flaskhalsar innan produktionssättning. Vår acceptanstestmiljö uppdateras varje natt med ert produktionsdata, anonymiserat, så att vi kan sitta och testa ihop med er utan att se personuppgifter.

Systemet kommer med utförligt teknisk dokumentation och en genomarbetad användar­manual. Därtill levererar vi en förändrings­dokumentation och ett test­protokoll för varje systemförändring. Slutligen har vi arbetat på ett enkelt release­förfarande så att du som systemkund kan sätta upp så många test- och avropsmiljöer som du önskar, lokalt eller i Azure, och själv styra över dessa.

Så vitt vi vet är vår tidsmaskin den enda i sitt slag!

Tidsmaskin

Simulera att du går framåt och bakåt i tiden för att se effekten av ränte­ändringar, avisering och andra tidsbundna händelser.

Automatiska tester

För att minimera risken för fel i samband med system­förändringar har Magellan automatiserade tester av centrala funktioner.

Mockdata

I testmiljöer kan man lätt skapa låtsaskunder och betalningar för att effektivisera testandet.